Základní informace

Důležitá data

Vyhlášení SVK+SVKB FAV 2022: 1.4.2022
Začátek zasílání rozšířených abstraktů: 29.4.2022
Nejzazší termín pro zaslání rozšířených abstraktů: 5.6.2022 (prodlouženo)
Konání konference a prezentace příspěvků v učebnách: 9.6.2022 v 8:00

Oblasti konference

Oblast 1:

Oblast 2:

Sekce konference

SVK (magisterské studium a doktorské studium): *)

SVKB (bakalářské studium):

Sborník konference

Všechny příspěvky na SVK budou vydány v online sborníku. Všechny příspěvky na SVKB budou rovněž vydány v online sborníku.

*) SVK FAV 2022 bude finančně podpořena projektem SVK1-2022-017.