Studentská vědecká konference Fakulty aplikovaných věd 2022
(SVK+SVKB FAV 2022)

9.6.2022

Plzeň, budova NTIS / CTPVV, posluchárny US217, US207, UC143

Studentská vědecká konference FAV (SVK FAV) od roku 2007 nahrazuje dřívější přehlídku prací SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost) na FAV. V roce 2022 je rozdělena na dvě sekce - SVK pro studenty magisterského a doktorského studia a SVKB pro studenty bakalářského studia.

Cílem konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti. Vítány jsou zejména výsledky bakalářských, diplomových prací, případně disertačních prací, ale i oborových projektů a obsáhlejších semestrálních prací.

Všichni aktivní účastníci konference (studenti s příspěvkem) budou odměměni mimořádným stipendiem. Kvalita prací bude posouzena hodnotícími komisemi. První tři nejlépe hodnocené práce budou odměněny finančními cenami.

Program konference

Zahájení: 9.6.2022 v 8:00 v US217

Prezentace příspěvků (jednostránkové shrnutí):

Všichni prezentující nechť přijdou i na společné zahájení.