Příspěvky do konference

Všechny příspěvky musí být zaslány pomocí webového formuláře (viz níže) nejpozději do 5.6.2022 23:59.

Případné dotazy pište na e-mail svk@mail.kiv.zcu.cz

Forma příspěvku

Příspěvky do konference jsou přijímány v podobě rozšířeného abstraktu v rozsahu 1 až 2 stran ve formátu PDF. Příspěvky musí dodržet stanovenou šablonu pro Word nebo LaTeX. Povoleným jazykem pro psaní příspěvků je angličtina, čeština nebo slovenština.

Prezentace příspěvků

Prezentace příspěvků probíhá v den konference podle předem stanoveného programu. Konference byla zahájena 9.6.2022 v 8:00 v US217.

Prezentace by měly mít přiměřené množství slajdů (6 - 12 slajdů ve formátu PDF či PPT), viz ukázková prezentace [PDF], [PPT]. Povoleným jazykem prezentace je čeština, slovenština a angličtina.

Na samotnou prezentaci je maximálně 12 minut, poté následuje 3 až 5 minut na dotazy. Maximální celková doba jednoho vystupení je 15 minut. Pokud má příspěvek více autorů, může ho prezentovat libovolné množství jeho autorů.

Formulář pro zaslání příspěvku

Pro zaslání příspěvku prosím vyplňte následující formulář. Pokud má příspěvek více autorů, formulář vyplní pouze jeden (korespondenční) autor. V textu rozšířenéno abstraktu budou uvedeni všichni autoři. Každý účastník konference může být korespondenčním autorem maximálně jednoho příspěvku.

Po úspěšném zaslání příspěvku se objeví rekapitulace příspěvku a potvrzení o zaslání příspěvku přijde během několika hodin na zadaný e-mail. Pokud potvrzení nedorazí, kontaktuje nás na svk@mail.kiv.zcu.cz.

Zasílání příspěvků již bylo uzavřeno.