Výsledky SVK+SVKB 2018

Bakalářské studijní programy

 1. Pavla Macháňová, KFY (Modelování vzniku tenké vrstvy CuZr atom po atomu)
 2. Jan Krejčí, KKY (Propagace nejistoty v úloze sledování polohy pohybujících se objektů)
 3. Pavel Halama, KME (Torzní kmitání vysokorychlostního pohonu kolejového vozidla)

Magisterské studijní programy

 1. Petr Batěk, KKY (Návrh řídicích algoritmů MEMS gyroskopu)
 2. Tomáš Myslivec, KKY (Omni-směrové bezpilotní letadlo)
 3. Michal Medek, KIV (Knihovna pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#)

Doktorské studijní programy

Informatika, kybernetika

 1. Jan Lehečka, KKY (Adaptace jazykového modelu v úloze automatického titulkování živě vysílaných sportovních přehledů)
 2. Lukáš Picek, KKY (ExperLifeCLEF – AI vs Experts classification competition)
 3. Václa Helma, KKY (Akcelerační zpětná vazba pro řízení mechanicky poddajných systémů PI(D) regulátorem)

Fyzika, matematika, mechanika

 1. David Kolenatý, KFY (Controlled reactive HiPIMS – effective technique for low-temperature deposition of VO2-based multilayer coatings for smart window applications)
 2. Jaroslava Brašnová, KME (Modelování perfúze a perfúzního CT vyšetření jater)
 3. Pavla Fraňková, KMA (Paralelní algebraické předpodmiňovače)

Ocenění sponzorů

MBtech

 • Jan Heczko, KME, doktorské studijní programy (Identifikace parametrů při modelování stárnutí a poškození pryže)