Sponzoři SVK+SVKB 2017

Sponzorem SVK+SVKB 2017 je CertiCon a.s. a MECAS ESI s.r.o..