Studentská vědecká konference Fakulty aplikovaných věd 2024
(SVK+SVKB FAV 2024)

23.5.2024

Plzeň, budova NTIS / CTPVV, posluchárny US217, US207

Studentská vědecká konference FAV (SVK FAV) od roku 2007 nahrazuje dřívější přehlídku prací SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost) na FAV. V roce 2024 je rozdělena na dvě sekce - SVK pro studenty magisterského a doktorského studia a SVKB pro studenty bakalářského studia.

Cílem konference je prezentovat zajímavé a přínosné výsledky, kterých studenti dosáhli během své odborné činnosti. Vítány jsou zejména výsledky bakalářských, diplomových prací, případně disertačních prací, ale i oborových projektů a obsáhlejších semestrálních prací.

Všichni aktivní účastníci konference (studenti s příspěvkem) budou odměměni mimořádným stipendiem. Kvalita prací bude posouzena hodnotícími komisemi. První tři nejlépe hodnocené práce budou odměněny finančními cenami.

Program konference

Zahájení: 23.5.2024 v 8:00 v US217

Prezentace příspěvků:

Všichni prezentující nechť přijdou i na společné zahájení.